III Konferencja
Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej
Wielospecjalistyczne planowanie i leczenie urazów zębów


Warszawa 15-16.04.2016

 

Szanowni Państwo!

 

Polska Akademia Stomatologii Dziecięcej oraz Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Konferencji Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest „Wielospecjalistyczne planowanie i leczenie urazów zębów“, a program tego wyjątkowego wydarzenia skierowany jest do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności.

Nasza wiedza na temat postępowania z urazowymi uszkodzeniami zębów mlecznych i stałych jest coraz większa. W podejmowaniu decyzji terapeutycznych wspomagają nas opracowywane przez grupy ekspertów nowe stadardy i protokoły leczenia, coraz powszechniej dostępne innowacyjne techniki diagnostyczne oraz wprowadzane na rynek nowe „bio“materiały.

         Jednak w postępowaniu z urazowymi uszkodzeniami zębów równie ważna wydaje się umiejętność planowania i przewidywania efektów leczenia. Lekarz powinien zdawać sobie sprawę z możliwych scenariuszy przebiegu gojenia, aby podejmowane decyzje terapetyczne były najokrzystniejsze z punktu widzenia ogólnego rozwoju pacjentów.

Spotkanie z grupą polskich i światowych ekspertów w dziedzinie traumatologii zębów, które Państwu proponujemy, będzie okazją do wysłuchania bardzo ciekawych prelekcji i udziału w dykusji nad tymi ważnymi problemami, do czego Państwa bardzo zachęcmy:

   

 

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich, prezes Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej, Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Dr n. med Michał Sobczak, prezes elekt Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej,
przewodniczący komitetu naukowego i organizacyjnego.